Kontakt:
Tel: 0251-10108
Fax: 0251-41330
info@alvdalsfonster.se
Banner0 Banner1 Banner2

Våra fönster och fönsterdörrar

Ska du byta fönster? Hos oss på Älvdalsfönster kan du måttbeställa allmogefönster och fönsterdörrar. Vårt sortiment innefattar fasta fönster, sidohängda fönster samt utåt- och inåtgående fönster och fönsterdörrar. Vi erbjuder ett flertal olika specialglas, som isolerglas, lågemmissionsglas, solskyddsglas, ljudreducerande glas, kulturglas och ornamentsglas. 

Konstruktion och material

Alla våra fönsterbågar är tillverkade av furu i enlighet med SS 81 81 04. Du kan välja mellan 1+1 glas, 2+1 glas samt enkelbågar. Om du väljer ett fönster eller fönsterdörr med kopplade bågar utförs de med enkelglas i båda bågarna, men kan också göras med en förseglad ruta i innerbågen om du vill ha en isolerruta. Våra enkelbågar och fasta fönster tillverkas med 2- eller 3-glasförseglad ruta och alla förseglade rutor utförs enligt MTK:s föreskrifter. Fönstren och fönsterdörrarna har bär- och koppelgångjärn och för stängning finns fönsterlås, spanjonetter eller handtag att välja mellan. Vi har även produkter som stormhaspar, vädringsbromsar och säkerhetshandtag i vårt sortiment.

Fönstrets utseende har stor betydelse för husets karaktär. Vi spröjsar fönstren efter dina önskemål, vilket gör att du inte behöver förändra husets utseende när du byter fönster. Alla fönster impregneras genom doppimpregnering i P-Vac och grundning med en miljövänlig vattenbaserad toppfärg. Vi kan också leverera fönstren målade in- och utvändigt med kulörer utefter NCS. Målade fönster levereras med svart tätningslist i EPDM-gummi. 

Krav och garanti


Alla våra fönster uppfyller kraven för klass C enligt SS 81 81 03 och beroende på val av konstruktion och glas kan du få olika up-värden. Fönstren har 2 års garanti och 10 år mot kondens i förseglade rutor. Uppgradera ditt hus idag och byt till nya fönster från Älvdalsfönster!
Produktbeskrivning
Material-konstruktion

Våra karmar och bågar är tillverkade av furu enligt SS 81 81 04.

Glasning
Kopplade bågar utförs med enkelglas i båda bågarna alternativt med förseglad ruta (isolerruta) i innerbågen. Enkelbågar och fasta fönster utförs med 2- eller 3-glasförseglad ruta. Glasning av förseglade rutor utförs enligt MTK:S föreskrifter. Fönstren kan erhållas med olika typer av specialglas, lågemmissionsglas, kulturglas, ornamentglas, solskyddsglas, ljudreducerande glas m.m.

Beslagning
Fönstren är försedda med bär- och koppelgångjärn/koppelbeslag. Stängningsbeslag utgörs av fönsterlås eller spanjolett och handtag. Olika typer av vädrings- och säkerhetsbeslag kan erhållas, t ex stormhasp, vädringsbroms och säkerhetshandtag/-spanjolett.

Spröjsning
Fönstren spröjsas enligt önskemål, se meny till vänster.

Tätning:
Fönstren levereras med tätlist av EPDM-gummi i svart kulör (gäller målade fönster).

Ytbehandling:
Doppimpregnering i färglös olja (P-Vac). Grundning med vattenbaserad grundfärg. Täckmålning utförs med vattenbaserad miljövänlig toppfärg. Fönstren kan erhållas med olika kulörer in- och utvändigt enligt NCS-skalan.

Mått:
Fönstren levereras med form, storlek och spröjsindelning efter beställning.

Bruksegenskaper:
Fönstren uppfyller fordringarna för klass C enligt SS 81 81 03. Up-värde är beroende av fönstertyp och glasning.


Ladda ner vår Kundtidning
ideer och förslag
Offert och Pris
Våra fönster