Funderar du på att byta fönster?
Vi specialtillverkar almogefönster och fönsterdörrar efter dina krav och önskemål

Hos oss på Älvdalsfönster kan du måttbeställa allmogefönster och fönsterdörrar. Vårt sortiment innefattar fasta fönster, sidohängda fönster samt utåt- och inåtgående fönster och fönsterdörrar. Vi erbjuder ett flertal olika specialglas, som isolerglas, lågemmissionsglas, solskyddsglas, ljudreducerande glas, kulturglas och ornamentsglas.

Konstruktion och material

Alla våra fönsterbågar är tillverkade av furu i enlighet med SS 81 81 04. Du kan välja mellan 1+1 glas, 2+1 glas samt enkelbågar. Om du väljer ett fönster eller fönsterdörr med kopplade bågar utförs de med enkelglas i båda bågarna, men kan också göras med en förseglad ruta i innerbågen om du vill ha en isolerruta.

Läs mer

Våra enkelbågar och fasta fönster tillverkas med 2- eller 3-glasförseglad ruta och alla förseglade rutor utförs enligt MTK:s föreskrifter. Fönstren och fönsterdörrarna har bär- och koppelgångjärn och för stängning finns fönsterlås, spanjonetter eller handtag att välja mellan. Vi har även produkter som stormhaspar, vädringsbromsar och säkerhetshandtag i vårt sortiment.

Fönstrets utseende har stor betydelse för husets karaktär. Vi spröjsar fönstren efter dina önskemål, vilket gör att du inte behöver förändra husets utseende när du byter fönster. Alla fönster impregneras genom doppimpregnering i P-Vac och grundning med en miljövänlig vattenbaserad toppfärg. Vi kan också leverera fönstren målade in- och utvändigt med kulörer utefter NCS. Målade fönster levereras med svart tätningslist i EPDM-gummi.

Glasning

Kopplade bågar utförs med enkelglas i båda bågarna alternativt med förseglad ruta (isolerruta) i innerbågen. Enkelbågar och fasta fönster utförs med 2- eller 3-glasförseglad ruta. Glasning av förseglade rutor utförs enligt MTK:S föreskrifter. Fönstren kan erhållas med olika typer av specialglas, lågemmissionsglas, kulturglas, ornamentglas, solskyddsglas, ljudreducerande glas m.m.

Fönstren levereras med tätlist av EPDM-gummi i svart kulör (gäller målade fönster).

Beslagning

Fönstren är försedda med bär- och koppelgångjärn/koppelbeslag. Stängningsbeslag utgörs av fönsterlås eller spanjolett och handtag. Olika typer av vädrings- och säkerhetsbeslag kan erhållas, t ex stormhasp, vädringsbroms och säkerhetshandtag/-spanjolett.

Varför fönsterspröjs idag?

Fönster med spröjs ger ett hus en speciell karaktär och fungerar ofta som en ornamentik som gör huset vackrare. Fönsterspröjs kan också mjuka upp intrycket av husets fasad. Speciellt en gammaldags, fast spröjs verkar på det sättet. Utöver att vara snyggt utifrån kan fönster med spröjs ge ett mjukare ljus inomhus än vad stora obrutna fönsterytor ger.

Fönstren spröjsas enligt dina krav och önskemål!

Läs mer

Äldre fönster är ofta spröjsade, det beror inte på att man tyckte att det var vackrare med spröjs förr i tiden, utan snarare på att det fanns en begränsning i hur stora glasrutor man kunde tillverka med den tidens teknik. Genom att dela upp fönsteröppningen i mindre enheter med spröjs, kunde man ändå göra stora fönster. Både den yttre och inre fönsterbågen spröjsades av denna anledning.

Att använda sig av fönsterspröjs är vanligt när man byter fönster på gamla hus trots att man idag kan tillverka fönster utan att använda spröjs. Men det kan också passa med spröjs på nyproducerade hus. Vi tillverkar alla våra fönster efter beställning och är därför flexibla i hur spröjsen disponeras.

Ytbehandling och miljövänlig toppfärg

Täckmålning utförs med vattenbaserad miljövänlig toppfärg och dopp-impregneras först i färglös olja (P-vac).
Fönstren kan erhållas med olika kulörer in- och utvändigt enligt NCS-skalan.