Fönsterspröjs

Äldre fönster är ofta spröjsade, det beror inte på att man tyckte att det var vackrare med fönsterspröjs förr i tiden, utan snarare på att det fanns en begränsning i hur stora glasrutor man kunde tillverka med den tidens teknik. Genom att dela upp fönsteröppningen i mindre enheter med spröjs, kunde man ändå göra stora fönster. Både den yttre och inre fönsterbågen spröjsades av denna anledning.

Varför fönsterspröjs idag?

Fönster med spröjs ger ett hus en speciell karaktär och fungerar ofta som en ornamentik som gör huset vackrare. Fönsterspröjs kan också mjuka upp intrycket av husets fasad. Speciellt en gammaldags, fast spröjs verkar på det sättet. Utöver att vara snyggt utifrån kan fönster med spröjs ge ett mjukare ljus inomhus än vad stora obrutna fönsterytor ger. Att använda sig av fönsterspröjs är vanligt när man byter fönster på gamla hus trots att man idag kan tillverka fönster utan att använda spröjs. Men det kan också passa med spröjs på nyproducerade hus.

Här kan du se några exempel på på några av våra fönster efter montering och hur spröjsen kan disponeras, men kom ihåg att vi är flexibla i tillverkning av våra fönster och lyssnar på era krav och önskemål för storlek, spröjs och glas!

Våra fönster med olika spröjs

Vi på Älvdalsfönster har flera fönster som kan tillverkas med spröjs. Våra Allmogefönster med kopplade bågar 2+1 och 1+1 har fast spröjs i ytterbågen. 1+1 fönster kan också fås med spröjs i den inre bågen. Vi kan också erbjuda lös utanpåliggande spröjs på våra fasta fönster.
Vi tillverkar även andra spröjs lösningar efter kundens behov och önskemål.