Fönsterskolan – vad betyder allting ?

Här ska vi försöka förklara alla olika termer och fackuttryck  som används på våra olika fönster för att göra det enklare för Er att välja rätt fönster, du är självklart Alltid välkommen att kontakta oss med fler frågor eller om du behöver ytterligare hjälp!

Fönstret på bilden betecknas:
UF2   110 x 130   SP2:0

UF2 – Betyder att fönstret är Utåtgående med 2 luft, med Luft menas öppningsbara avdelningar i fönstret.

110 x 130 – Karmyttermåttets Bredd (110) och Höjd (130) i centimeter.

SP2:0 – 2 Liggande Spröjs/Luft.

Karmyttermått – Detta mått är på utsidan av karm (karmöverstycke, karmbottenstycke och karmsidostycken).Hålmåttet på fasaden bör vara x mm större än själva karmyttermåttet

Spröjs – Används för att dela upp fönstret i mindre enheter och ger ett hus en speciell karaktär och fungerar ofta som en ornamentik som gör huset vackrare. Fönsterspröjs kan också mjuka upp intrycket av husets fasad.

Fönsterglas

U-värde – Med U-värde anges hur väl isolerat ett fönster är, ju lägre u-värde desto bättre!

Floatglas – Vanligt glas. Namnet kommer från att glaset flyter ut vid tillverkning.

Energiglas – Värmereflekterande glas har en tunn tennoxidbeläggning inlagd i glaset.

Isolerglas/isolerruta – Hermetiskt täta sammansatta rutor med aluminiumdistanser.

Kulturglas – Maskindraget glas, ej helt plant. Påminner om ”gammalt glas”.

Råglas – Skyddar mot insyn, till exempel i badrum.