Underhåll av ditt Älvdalsfönster

Våra fönster är ytbehandlade i fabrik för att fönstret skall få ett vackert utseende, men också för att det ska få ett mångårigt skydd mot mögel, röta och UV-ljus. För att förlänga tiden fram till underhållsmålning, bör träet skyddas mot UV-ljus, vatten och fukt.
Fönster mot södersidan kräver tätare underhåll än fönster mot norrsidan, speciellt karm och bågbottenstycket. Kontrollera fönstrens utsida efter ca 3 år och därefter årligen.

Valet av kulör har stor betydelse för hållbarheten av fönstret. Ljusa heltäckande kulörer som vitt och liknande är de mest hållbara, medan mörka som svart och mörkblått etc måste underhållas betydligt oftare. Skälet är att en mörk färg absorberar betydligt mer värme (strålning) än en ljus färg och det betyder stor skillnad i påkänningen av träkonstruktionen i form av sprickbildning, flagning etc. I praktiken kan en mörk färg kräva underhållsmålning efter ett par års tid, medan ett vitmålat fönster kan klara sig upp mot tio år beroende på placering och klimat.

Täckfärgsmålade fönster

Om det finns tendens till blåsor, sprickor eller matthet i färgen krävs bättringsmålning av fönstren:

 • Tvätta fönstret med en mild alkalisk vätska (t.ex handdiskmedel)
 • Slipa bort sprucken och löst sittande färg och skrapa bort kåda som eventuellt har trängt ut
 • Laga eventuella sprickor i t ex hörnsammanfogningar på bågen/karmen och vid fönsterbleck med elastisk tätmassa
 • Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller fogmassa
 • Måla första gången med utspädd färg
 • Stryk flödigt en andra gång med ren färg

Laserade fönster

Om det finns ytor som ser magra och torra ut behövs följande behandling:

 • Borsta försiktigt av ytan
 • Rengör med vatten och eventuellt lite diskmedel
 • Torka av
 • Stryk med en klar utomhuslasyr
 • Om kulören bleknat eller eroderat kraftigt tonas den färglösa lasyren med lämplig brytfärg