Fönsterglas

U-värde

Med U-värde anges hur väl isolerat ett fönster är, ju lägre u-värde desto bättre!

Floatglas

Vanligt glas. Namnet kommer från att glaset flyter ut vid tillverkning.

Energiglas

Värmereflekterande glas har en tunn tennoxidbeläggning inlagd i glaset.

Isolerglas/isolerruta

Hermetiskt täta sammansatta rutor med aluminiumdistanser.

Kulturglas

Maskindraget glas, ej helt plant. Påminner om ”gammalt glas”.

Råglas

Skyddar mot insyn, till exempel i badrum.

Våra glas

Art.Nr Glastyp U-värde
G1 3+3 mm Floatglas 1+1 2,8
G2 3 mm Floatglas + 4 mm Energiglas 1+1 1,8
G3 3mm Kulturglas + 3mm Floatglas 1+1 2,8
G4 3mm Kulturglas + 4mm Energiglas 1+1 1,8
G5 3mm Floatglas + 2-glas Isolerglas/Isolerruta 2+1 1,7
G6 3mm Floatglas + 2-glas Isolerglas/Isolerruta, Energiglas 2+1 1,4
G7 3-glas Isolerglas/Isolerruta 1,9
G8 3-glas Isolerglas/Isolerruta, Energiglas 1,4

Lägre U-värde kan uppnås genom argongasfyllningar i isolerrutor.

Råglas finns att välja som tillägg till dina fönster