Garanti

Alla våra fönster uppfyller kraven för klass C enligt SS 81 81 03 och beroende på val av konstruktion och glas kan du få olika up-värden. Fönstren har 2 års garanti och 10 år mot kondens i förseglade rutor.

  • 5 år funktionsgaranti från leveransdagen avseende träarbete, funktion och beslagning
  • 5 år garanti mot kondens i isolerglas
  • 10 år materialgaranti på kitt

Garantierna gäller från leveransdagen under förutsättning att lagring, montering och underhåll gjorts enligt gällande föreskrifter. Garantin omfattar inte transportskador. Om du misstänker transportskada ska detta anmälas till transportören direkt vid mottagning av godset.
Vid förvaring av fönstren under längre tid ska de ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak.

Garantireklamation anmäles direkt till:

Älvdalsfönster
Box 18
796 21 Älvdalen
Tel 0251-101 08
info@alvdalsfonster.se

garanti

*Se redogörelse nedan:

Glas Gas LE-beläggning u-värde
D4-12. 4 mm floatglas
D4-12. 4 mm floatglas
D4-12. 4 mm floatglas
D4-12. 4 mm floatglas
D4-12. 4 mm floatglas
D4-12. 4 mm floatglas
luft, argon (90%)
luft, krypton (90%)
luft, argon (90%)
luft, luft
luft, luft
luft, argon (90%)
KEK (5), KEF (2)
KEK (5)
KEK (5)
KEK (5)

KEK (5), KEF (5)
1,05
1,15
1,25
1,40
1,70
1,1