Fönsterbyte och ROT-avdrag

Efter att de gamla fönstren ersatts av nya, monteras foder, lister, drev och bläck kan dem även hjälpa till med bortfraktning av dina gamla fönster. Innan byte av gamla fönster kan du få hjälp med uppmätning, så att dina nya fönster passar i befintliga hål.

Att anlita fönsterhantverkare ger rätt till ROT-avdrag som uppgår i 30 % av arbetskostnaden, upp till 50 000 kronor inklusive moms, per person och år.